Fri frakt på köp över 499 kr

 Fri frakt på köp över 499 kr

         

Doftljus

BRÄNNTID FÖR CANDLENORDS DOFTLJUS:

Vi skapar våra ljus så att tunnelning undviks så mycket som möjligt, genom att bara använda högkvalitativt vax och välja rätt veke för varje ljus. När du bränner ljuset för första gången - det ska brinna tillräckligt länge för att smälta ljusvaxet till kanten.  Sen är den optimala bränntiden 2 timmar. Bränner du ljuset för korta stunder i taget bildas det en tunnel.

INNAN DU TÄNDER DOFTLJUSET:

Klipp av veken så att den är ca. 1 cm från vaxytan. En för lång veke kan orsaka en för hög flamma, en oregelbunden bränning eller rökbildning. Ställ ljuset på en värmesäker och plan yta.

NÄR DOFTLJUSET HAR BÖRJAT BRINNA

Placera alltid dina ljus på en lämplig ljushållare, bricka eller platta.

Undvik att låta doftljuset brinna där det blåser. Brännhastigheten är fyrdubbel och ljusen kommer att brinna mycket snabbt och ojämnt. Släck inte doftljuset så länge hela ytan inte är i flytande form, eftersom det kan orsaka tunneling i mitten av ljuset.

Lämna alltid minst 10 cm avstånd mellan tända ljus.

Flytta inte ett brinnande ljus!

Bränn inte ljus under eller nära något som kan ta eld.

Lämna aldrig ett brinnande ljus utan övervakning.

Bränn ljus utom räckhåll för barn och husdjur!

NÄR DU SLÄCKER DOFTLJUSET

Släck alltid lyset med försiktighet. Ljuset bör släckas när det endast är 1 cm vax kvar i botten av behållaren för att undvika upphettning. När du släckt ljuset, centrera veken innan vaxet svalnat.

När vaxet har stelnat, klipp veken igen om det behövs.

 

Spill av kokosvax tas bort med varmt vatten.

Behållaren kan lätt diskas ren och återanvändas för dina blommor, dina sminkborstar etc.

 

VARNING!

Ställ alltid ljuset på värmetåligt underlag eftersom behållaren kan komma att bli mycket varm under användning. Flytta den inte.

 

 

Doftpinnar

Instruktioner:

Avlägsna plastpluggen från behållaren och skruva på metallkorken. Sätt ned de medföljande pinnarna i doftspridaren och placerar doftspridaren på en plan yta. Doftstyrkan kan justeras med olika antal pinnar. 

Säkerhet:

Placera utom räckhåll för barn och husdjur.

Tänk på att både eteriska oljor och doftoljor kan framkalla allergi.

Undvik att spilla vätskan på ömtåliga ytor.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
Produkter
Handla
Information